admin

12 července, 2017

Roszczenie o odszkodowanie od przewoźnika lotniczego jest zasadne, jeśli linia lotnicza nie mogłaby uniknąć opóźnienia lotu. Jednak lot docelowy musi zostać opóźniony o więcej niż 3 godziny.

 W przypadku odwołania, linia lotnicza musi poinformować co najmniej 14 dni przed wyjazdem o anulowaniu  rezerwacji. Gdyby tak się nie stało, a jednocześnie nie było sytuacji, której linia lotnicza nie mogła poinformować, pasażer ma prawo do odszkodowania.

Zgodnie z rozporządzeniem UE w sprawie praw pasażerów, każdy pasażer, któremu
niezgodnie z prawem odmówiono wstępu na lot wylatujący z lotniska w UE (niezależnie od linii lotniczych lub miejsca przeznaczenia) przysługuje zwrot pieniędzy. Jest to sytuacja, w której spóźnienie na pierwszy lot uniemożliwia rozpoczęcie kolejnego lotu.

Warunki rekompensaty są takie same jak w przypadku opóźnionego lotu

Jeśli przewoźnik lotniczy traci lub uszkadza bagaż, przysługuje prawo do odszkodowania w wysokości do 1220 EUR za bagaż. Negocjacje z linią lotniczą trzeba rozpocząć  w ciągu 7 dni od przybycia do miejsca przeznaczenia.

Zajmujemy się sprawami na całym świecie. W tym kontekście mamy do czynienia z prawodawstwem i ustawodawstwem UE w Stanach Zjednoczonych, a następnie z ustawodawstwem poszczególnych krajów lub z indywidualnymi warunkami prowadzenia działalności przez linie lotnicze.

Więcej informacji na  http://vivatravel.cz/claimcloud https://www.claimcloud.cz/cs/.